Participatie in de praktijk.

'Mensen met een arbeidshandicap kunnen met de juiste begeleiding best wat bereiken'

MEE_ParticIPATIE_inclusief ondernemen_Janet Grootkarzijn

,,Mensen met een arbeidshandicap moeten ook een kans krijgen in de maatschappij. Ze kunnen met de juiste begeleiding best wel wat bereiken. Maar je moet als werkgever niet denken dat doen we wel effe, want zonder ondersteuning red je het niet.’’ Janet Grootkarzijn spreekt uit ervaring; ze is al zeven jaar de werkgever van Sjaak, een 28-jarige man met een lichte verstandelijke beperking en kenmerken van autisme. ,,Met veel structuur en een strakke begeleiding ging het in eerste instantie goed. Maar dat was op de langere termijn niet vol te houden. Als ik even de teugels vierde, escaleerde het. Sjaak vindt het bijvoorbeeld moeilijk om op tijd te komen en zich aan afspraken te houden en hij kan eindeloos met iemand in discussie gaan. Dat leidde tot irritatie bij onze andere medewerkers.’’

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

,,Voor mij is het belangrijk om Sjaak aan het werk te houden. Zijn werk is namelijk zijn alles, ook omdat zijn sociale netwerk door zijn beperking erg klein is. Bovendien vind ik dat mensen als Sjaak gewoon moeten kunnen meedraaien in de maatschappij. Als ze geen werk hebben, lopen ze een groot risico om in de criminaliteit te belanden.’’

‘Eindelijk iemand die gelijk doorpakte’

,,Toen het niet meer ging heb ik daarom hulp gezocht. Ik ben bij verschillende instanties geweest, werd daarbij van het kastje naar de muur gestuurd, de procedures duurden lang, systemen waren overbelast of we kregen geen adequate adviezen. Dat kostte veel tijd en energie. Via via kwam ik bij MEE. De consulente van MEE, Marion, begreep wat we nodig hebben en pakte gelijk door. Ze is uitstekend op de hoogte van alle mogelijkheden en van de wet- en regelgeving. Zo wees ze mij op het bestaan van het Doelgroepenregister. Sjaak kwam daar eigenlijk niet voor in aanmerking, maar Marion wist de weg om hem daar toch in te krijgen. Registratie in het Doelgroepenregister is een voorwaarde voor het verkrijgen van een indicatie voor een jobcoach en voor het recht op financiële compensatie voor de werkgever.’’

MEE kijkt verder

MEE heeft er vervolgens voor gezorgd dat we een goede jobcoach kregen, die uitstekend matcht met Sjaak. En die onze andere medewerkers leert hoe ze met Sjaak moeten omgaan. MEE kijkt verder dan alleen de werksituatie. Zo hebben ze ervoor gezorgd dat Sjaak ondersteund wordt bij het regelen van zijn financiën, dat hij een zelfstandigheidstraining krijgt en dat hij een geschikte plek heeft om te wonen. Zo heeft hij rust in zijn hoofd en kan hij beter functioneren.”

De consulente van MEE, Marion, begreep wat we nodig hebben en pakte gelijk door. Ze is uitstekend op de hoogte van alle mogelijkheden en van de wet- en regelgeving.