Nieuws

Loonkostenvoordeel per 2018

9/26/2017

Het loonkostenvoordeel (LKV) herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer is een van de vier loonkostenvoordelen die per 1 januari 2018 in werking treedt. Het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer gaat samen met het LKV arbeidsgehandicapte werknemer en het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden met ingang van 1 januari 2018 de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer vervangen. De werkgever en werknemer moeten ... Lees meer ›

Hoogleraar: ‘Bijdrage aan hervorming arbeidsmarkt’

9/26/2017

Nederlandse bedrijven gaan slordig met hun mensen om. Werkgevers zeggen wel dat werknemers hun kapitaal zijn, maar handelen daar – ondanks steeds nijpendere personeelstekorten – niet naar. De tijd is rijp om de arbeidsmarkt te hervormen. Duurzame inzetbaarheid Volgens hoogleraar arbeidspsychologie Fred Zijlstra van de Universiteit Maastricht is duurzame inzetbaarheid de sleutel. Werk voor iedereen: van ... Lees meer ›

Inclusieve werkgevers hebben een voorsprong

9/26/2017

Bij de uitvoering van de banenafspraak, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, worden werkgevers geconfronteerd met telkens wisselende regelingen en instrumenten. Dat is een belangrijke constatering die werd gedaan tijdens het symposium ‘Op weg naar Inclusief Werkgeverschap’. Het symposium voor Flevolandse werkgevers werd op 19 september gehouden tijdens het ... Lees meer ›

Overheid moet meer banen aanbieden voor mensen met beperking

9/26/2017

Na overleg met de sociale partners en gemeenten heeft het kabinet besloten om een quotumregeling te activeren die moet leiden tot meer werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid. Basis hiervoor is de afspraak uit het Sociaal Akkoord om in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 banen bij de overheids- en marktwerkgevers ... Lees meer ›

Meer kansen voor mensen met een beperking

9/26/2017

De Participatiewet moet meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen, maar niet alle Kamerleden vinden dat dit in de praktijk goed loopt. Iedereen moet mee kunnen doen. Dat is het uitgangspunt van de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking werk vinden, liefst bij een gewone werkgever. Omdat ... Lees meer ›