Participatie werkt in uw voordeel

125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026: dat is wat de overheid en sociale partners met elkaar hebben afgesproken in de Banenafspraak. Het inschakelen van personeel met een arbeidsbeperking past bij inclusief ondernemen en MVO. Bedrijven die de waarde van MVO inzien, blijken productiever, innovatiever en winstgevender te zijn. Deze website informeert u over de actuele stand van zaken rond de Participatiewet maar biedt ook ervaringen, tips en oplossingen. Inclusief ondernemen biedt kansen en voordelen. Ook op het gebied van rendement!

Inclusie = Social + financial return on investment!

Mooie bijdrage aan het succes

‘Wij willen graag laten zien hoe leuk het kan zijn om deze mensen in je organisatie te hebben. Met de juiste training en begeleiding kunnen ze een hele mooie bijdrage leveren aan het succes van uw organisatie. MEE is een organisatie die al 70 jaar mensen met een beperking helpt op alle terreinen van hun leven. Want een beperking heb je niet alleen als je aan het werk bent.’

‘Mensen met een arbeidshandicap kunnen met de juiste begeleiding best veel bereiken. Maar je moet als werkgever niet denken dat doen we wel effe, want zonder ondersteuning red je het niet.’

Werkgever Janet Grootkarzijn

Inclusief ondernemen loont

Inclusief ondernemen boost niet alleen het imago van een organisatie, maar leidt ook tot een grotere tevredenheid op de werkvloer en het verhoogt het rendement. Social return on investment én financial return on investment dus! En dan hebben we het nog niet eens over de veel betere positie bij aanbestedingen die vaak de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vereisen.

Nieuwsgierig naar het succesverhaal van werkgever Janet Grootkarzijn en werknemer Sjaak? Klik hier!

Kennissessie: Participatie in uw voordeel

1

Participatie Quick Scan

Met de Participatie Quick Scan biedt MEE u een snelle blik op uw participatievoordeel. Hoe participatieproof is uw organisatie? Daarvan krijgt u met deze scan snel en goed beeld. Waar liggen nog drempels? Maar ook: waar zijn quick wins te halen? Nieuwsgierig? Kom naar de Participatie-in-uw-voordeel Sessie van MEE voor informatie, advies en inspiratie van andere ondernemers.

Lees meer ›
2

Analyse en Advies

De participatie-experts van MEE signaleren en herkennen snel de plaatsings- en begeleidingskansen van mensen met een beperking binnen uw organisatie. Ook kunnen wij adviseren bij al uw vragen over de financiële aspecten van de Participatiewet. Nieuwsgierig? Kom naar de Participatie-in-uw-voordeel Sessie van MEE voor informatie, advies en inspiratie van andere ondernemers.

Lees meer ›
3

Integrale Begeleiding

De aanpak van MEE is uniek. Onze begeleiding richt zich niet alleen op werk, maar biedt een integraal en levensbreed programma. Zo kunnen wij waar nodig barrières wegnemen en het effect en de continuïteit van inzet verbeteren. Nieuwsgierig? Kom naar de Participatie-in-uw-voordeel Sessie van MEE voor informatie, advies en inspiratie van andere ondernemers.

Lees meer ›
4

Training en Beleving

Wat betekent het eigenlijk om met een beperking in uw organisatie te werken? MEE traint en begeleidt werkgevers en leidinggevenden om te begrijpen en ervaren wat een beperking betekent, hoe dat te (h)erkennen en hoe er mee om te gaan. Nieuwsgierig? Kom naar de Participatie-in-uw-voordeel Sessie van MEE voor informatie, advies en inspiratie van andere ondernemers.

Lees meer ›
5

Borging en Onderhoud

MEE maakt uw organisatie ‘participatie-bestendig’, ook op de langere termijn. Daarbij werken we volgens het ‘waakvlam-principe’: continu de vinger aan de pols om zo een duurzame inzet van mensen met een beperking in uw organisatie te borgen. Nieuwsgierig? Kom naar de Participatie-in-uw-voordeel Sessie van MEE voor informatie, advies en inspiratie van andere ondernemers.

Lees meer ›

Inclusief ondernemen in het nieuws

Meer kansen voor mensen met een beperking

De Participatiewet moet meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen, maar niet alle Kamerleden vinden dat dit in de praktijk goed loopt. Iedereen moet mee kunnen doen. Dat is het uitgangspunt van de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking werk vinden, liefst bij een gewone werkgever. Omdat…

Lees meer ›


Inclusieve werkgevers hebben een voorsprong

Bij de uitvoering van de banenafspraak, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, worden werkgevers geconfronteerd met telkens wisselende regelingen en instrumenten. Dat is een belangrijke constatering die werd gedaan tijdens het symposium ‘Op weg naar Inclusief Werkgeverschap’. Het symposium voor Flevolandse werkgevers werd op 19 september gehouden tijdens het…

Lees meer ›


Hoogleraar: 'Bijdrage aan hervorming arbeidsmarkt'

Nederlandse bedrijven gaan slordig met hun mensen om. Werkgevers zeggen wel dat werknemers hun kapitaal zijn, maar handelen daar - ondanks steeds nijpendere personeelstekorten - niet naar. De tijd is rijp om de arbeidsmarkt te hervormen. Duurzame inzetbaarheid Volgens hoogleraar arbeidspsychologie Fred Zijlstra van de Universiteit Maastricht is duurzame inzetbaarheid de sleutel. Werk voor iedereen: van…

Lees meer ›